Ručné hasiace systémy

Ručné hasiace systémy

Jednoduché hasiace systémy sú určené na ochranu rôznych technologických zariadení, kde samotný hasiaci proces spúšťa obsluha. Podnet na spustenie prichádza od detekčného prvku teploty odsávaného vzduchu chráneného zariadenia (pož. klapka, detektor,LHD kábel) kedy sa aktivuje výstražná signalizácia a obsluha je tak upozornená na neštandardnú situáciu a môže spustiť „hasiaci prístroj“. Do chráneného priestoru je tak hasiaca látka distribuovaná cez oceľové potrubie a rozptýlená tryskami.
Ekonomické riešenie a efektívne zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti chráneného zariadenia. Každá aplikácia je individuálne riešená podľa potrieb zákazníka.

Aplikácie:

 • CNC obrábacie centrá
 • Lakovacie kabíny
 • Filtračné odsávacie zariadenia
 • Obrusovacie pracoviská a iné

Detekcia:

 • Osadenie požiarnej klapky do odsávacieho potrubia-prekročenie teploty 72°C alebo 100°C
 • Požiarny detektor konvenčný - optický, teplotný(52°C), kombinovaný
 • LHD kábel s alarmovou teplotou 68°C, 88°C, 138°C, 180°C (plášť kábla odolný vlhkosti i mazacím prostriedkom)

Verzia s  LHD káblom je dodávaná s kontrolnou jednotkou, ktorá zabezpečuje aktiváciu výstražnej signalizácie a poskytuje tiež výstupný bezpotenciálový kontakt NO/NC pre riadenie pomocných funkcií.

Hasiaca látka:

 • CO2 : trieda požiaru B,C a elektrické zariadenia do 1000V
 • Prášok : trieda požiaru A,B,C, resp. D (špeciálny HP) a elektrické zariadenia do 1000V
 • Pena : trieda požiaru A,B, resp. F (živočíšne tuky)
 • Voda: trieda požiaru A
 • Čistá látka HFC: trieda požiaru A,B a elektrické zariadenia do 1000V