Fireblock je mladá rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorej cieľom je prinášať inovatívne riešenia v oblasti požiarnej ochrany, najmä tak pre automatické hasiace systémy a požiarno-technické zariadenia.

Služby

  • Inštalácia a servis aerosolových hasiacich systémov FirePro®
  • Inštalácia a servis plynových hasiacich systémov s čistou hasiacou látkou FM-200® a Novec 1230™
  • Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola a plnenie hasiacich prístrojov a požiarno-technických zariadení
  • Servis, údržba, kontrola a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
  • Inštalácia a servis elektrickej požiarnej signalizácie - EPS
  • Inštalácia a servis núdzového osvetlenia 
  • Inštalácia a servis protipožiarnych klapiek, protipožiarnych prestupov
  • Technik požiarnej ochrany- dokumentácia PO, poradenstvo
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových