Elektrická požiarna signalizácia EPS

Elektrická požiarna signalizácia EPS

Elektrická požiarna signalizácia (skratka EPS) je požiarne zariadenie patriace do kategórie požiarnotechnických zariadení slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru. Spravidla obsahuje ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. Úlohou systému je predovšetkým včasné signalizovanie vznikajúceho požiaru a bezpečná evakuácia osôb.

Podľa charakteru chráneného objektu a projektovej dokumentácie sa zvolí konfigurácia systému EPS a nadstavbových systémov.

Zariadenie EPS ma široké možnosti čo sa týka detekčných či oznamovacích prvkov ako aj nadväzností na ďalšie požiarnotechnické zariadenia.

Legislatívne sa požiarnou signalizáciou zaoberá vyhláška č.726/2002 Z.z. a vyhláška č.94/2004 Z.z. v zmysle harmonizovaných európskych noriem EN-54-xx.