Referencie

Úspešne zrealizované projekty protipožiarnych a prístupových systémov na celom území Slovenskej republiky potvrdzujú našu odbornosť a úzku špecializáciu.

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR

Inštalácie núdzových osvetlení

Inštalácie bleskozvodných sústav
 

Kasai Levice

Kasai Levice

Automatický hasiaci systém pre ochranu serverovne
 

Datagram Hlohovec

Datagram Hlohovec

Ochrana serverových skríň systémom Rack Angel

 
Materská škola Piešťany

Materská škola Piešťany

Inštalácie systému núdzového osvetlenia