Hasenie lítiových batérií

Hasiaci systém pre Líthium aplikácie

Lítium-iónové batérie sú uzavretým systémom. Keď v článku vznikne porucha, dochádza k exotermickej reakcii – článok sa zahrieva. So zvyšujúcou sa teplotou batérie dochádza k viacerým chemickým reakciám a väčšiemu vývinu tepla. Akonáhle je generovanie tepla väčšie ako tepelná strata, batériový systém môže dosiahnuť „teplotu bez návratu“  a nasleduje nezvratný tzv. „tepelný únik“. O vývine tepla rozhodujú použité materiály a o tepelných stratách rozhoduje kryt a umiestnenie článkov. To potom ovplyvní spojenie buniek a priebeh chemických procesov resp. rýchlosť nárastu teploty. ...viac
Hasiace prístroje pre Líthium aplikácie

Hasiace prístroje pre Líthium aplikácie

AVD je vodná disperzia chemicky exfoliovaného vermikulitu. Aplikuje sa na požiare lítiových batérií ako hmla, ktorá ich uhasí a zabráni ďalšiemu šíreniu. Vermikulit je názov skupiny hydratovaných laminárnych silikátov hliníka, železa a horčíka. Skladá sa z tenkých, plochých vločiek obsahujúcich mikroskopické vrstvy vody. Chemická exfoliácia vermikulitu vytvára mikroskopické jednotlivé doštičky, ktoré sú voľne suspendované vo vode. Tým sa získa stabilná vodná disperzia vermikulitu, ktorá je použitá ako hasiaci prostriedok pre lítiové batérie. ...viac