Ochrana serverových skríň - Rack Angel

Zariadenie Rack Angel  je lokálny detekčný a hasiaci systém vyvinutý na ochranu hodnotných technologických zariadení v serverových skriniach. Hasiaca látka HFC-227ea známa pod komerčným názvom FM-200®(chemický vzorec CF3CHFCF3) je čistý,bezfarebný,netoxický a nevodivý plyn,ktorý je pre svoje vlastnosti vhodnou alternatívou nahradzujúcou zakázané halónové hasivá. Hasiaca látka je vhodná na hasenie požiarov aj v miestach kde sa uvažuje s prítomnosťou osôb. Hasiaca látka FM-200 je tiež šetrná k životnému prostrediu, má nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP=0, Ozone Depletion Potential)  ako aj nízky potenciál globálneho oteplovania GWP(Global Warming Potential).

Zariadenie ako je aj z názvu zrejmé je vyvinuté na ochranu rackových skríň v serverovniach,rozvodniach či počitačových sálach,nakoľko je vyhotovené ako štandardný rack modul veľkosti 19“ v ktorom sú ukryté všetky komponenty hasiaceho zariadenia.

Funkcionalita

Hasiace zariadenie automaticky detekuje stav požiaru v chránenom priestore  prostredníctvom opticko-tepelného detektoru.Tento vyhlási stav požiaru na základe zaregistrovania dymu alebo prekročenia hraničnej teploty nad 52°C, kedy posiela impulz riadiacej jednotke, následne je aktivovaný hasiaci proces a hasivo je distribuované cez trysky do chráneného priestoru.
Signál stavu požiaru prípadne poruchy je indikovaný na čelnom paneli opticko-akustickou signalizáciou a môže byť prenesený na externé zariadenia(EPS,EZS,PCO). Tiež je možné vyvedenie externej signalizácie požiaru(80dB) na ľubovolné miesto.

Systém je vybavený aj pasívnou detekciou v podobe teplocitlivej detekčnej hadičky,ktorá pokrýva priestor racku i zdvojenej podlahy pod ním. Hadička v prípade požiaru praskne v mieste najvyššieho tepelného pôsobenia a následne je hasiaca látka vypustená cez degradované miesto detekčnej hadičky.

Prednosti 

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia zariadenia. Prakticky postačuje štandardné upevnenie do rack skrine a pripojenie do elektrickej zásuvky. Zariadenie sa dodáva naprogramované a pripravené na prevádzku. 
 • Veľmi efektívna hasiaca látka FM-200® je mimoriadne vhodná na ochranu elektronických zariadení, nakoľko je elektricky nevodivá.
 • Uhasenie požiaru v počiatočnom štádiu vďaka citlivému detektoru.
 • Ekonomický lokálny hasiaci systém pre aplikácie v ktorých je obstarávanie veľkých SHZ neefektívne.

Technické parametre

 • Vonkajšie rozmery:  Výška: 176mm, Hĺbka 300mm, Šírka: 485mm ( veľkosť 19“, 4U)
 • Hmotnosť(brutto):    12,50 kg
 • Množstvo hasiacej látky: 1,00 kg
 • Druh hasiacej látky:  HFC 227ea,heptafluorpropán.
 • Výtlačný plyn:  Dusík N2
 • Pracovný tlak: 10 bar. pri teplote 20°C
 • Rozsah pracovných teplôt: +5°C až +50°C
 • Napájanie: sieť 230V (50-60Hz)
 • Výstupné napätie: 12/24 VDC
 • Záložný akumulátor: 12V 7Ah - zabezpečí prevádzku 48 hodín pri výpadku elektrickej siete.
 • Klasifikácia podmienok prostredia EN 60721-3-3
 • EMC,LVD kompatibilita, certifikát zhody vydaný v  T.S.Ú. Piešťany

 

PDF - Karta bezpečnostných údajov - na stiahnutie tu