Hasiace prístroje pre Lithium aplikácie - LithEX

Základom hasiaceho prístroja je špeciálna náplň AVD - Vodná Vermikulitová Disperzia chemicky exfoliovaného vermikulitu. Aplikuje sa na požiare lítiových batérií, kedy vzniká na exponovanom povrchu horiacej batérie fyzická bariéra a zabráni sa tak ďalšiemu šíreniu požiaru. Vermikulit je názov skupiny hydratovaných laminárnych silikátov hliníka, železa a horčíka. Skladá sa z tenkých, plochých vločiek obsahujúcich mikroskopické vrstvy vody. Chemická exfoliácia vermikulitu vytvára mikroskopické jednotlivé doštičky, ktoré sú voľne suspendované vo vode. Tým sa získa stabilná vodná disperzia vermikulitu, ktorá je použitá ako hasiaci prostriedok pre lítiové batérie.

Ako funguje AVD?

Pri hasení sa častice vermikulitu v suspenzii ukladajú na povrchu horiaceho paliva a vytvárajú film,ktorý okamžite schne a pretože sa častice doštičiek s vysokým pomerom strán prekrývajú a spájajú, vzniká medzi palivom a atmosférou nehorľavá kyslíková bariéra. Tento proces má chladiaci účinok na zdroj paliva a keď sa obsah vody v AVD odparí, nahromadené miniatúrne vermikulitové doštičky vytvoria "škrupinu" a požiar sa dostane pod kontrolu.

Hasiace prístroje na hasenie lítiových batérií sú certifikované podľa EN-3 a dostupné v niekoľkých veľkostiach.

K požiaru lítium-iónovej batérie môže dôjsť v dôsledku fyzického poškodenia:

  • skratom, prebitím alebo zvýšenou vonkajšou teplotou. 
  • zvýšená teplota vedie k varu elektrolytu a term
  • rozklad separátora a elektród; celkovo sa to nazýva tepelný únik.

Osobitnými problémami pre lítium-iónové batérie sú prchavý a horľavý elektrolyt, ich vysoká hustota energie a skutočnosť že sú všade prítomné.

                              

                                                                  

              2 Ltr.                               6 Ltr.                                   9 Ltr.

 

                                                                     

                         25 Ltr.                                           50 Ltr.