Automatický aerosólový hasiaci systém pre Lithium aplikácie

Lítium-iónové batérie sú uzavretým systémom. Keď v článku vznikne porucha, dochádza k exotermickej reakcii – článok sa zahrieva. So zvyšujúcou sa teplotou batérie dochádza k viacerým chemickým reakciám a väčšiemu vývinu tepla. Akonáhle je generovanie tepla väčšie ako tepelná strata, batériový systém môže dosiahnuť „teplotu bez návratu“  a nasleduje nezvratný tzv. „tepelný únik“. O vývine tepla rozhodujú použité materiály a o tepelných stratách rozhoduje kryt a umiestnenie článkov. To potom ovplyvní spojenie buniek a priebeh chemických procesov resp. rýchlosť nárastu teploty.

Požiar Li-Ion batérií  sa hasí veľmi problematicky práve z dôvodu prebiehajúcich chemických reakcií, ktoré neustále vytvárajú kyslík. Organické elektrolyty v mnohých lítium-iónových batériách sú pri zahrievaní vysoko horľavé. Výsledkom požiaru môžu byť teploty presahujúce 1200 °C a tiež uvoľnenie horúcich a korozívnych pevných zlúčenín. Počas procesu tepelného úniku sa môžu vytvárať množstvá toxických plynov, ako je fluorovodík (HF), oxid uhoľnatý (CO), oxid dusnatý (NO), oxid siričitý (SO2), chlorovodík (HCl) a vodík (H2).

Požiar je spôsobený poruchou článku batérie – príčiny zahŕňajú:

  ● Mechanické poškodenie článkov batérie – vniknutím do článku alebo nadmernými vibráciami

  ● Vystavenie článkov batérie teplu

  ● Prebíjanie batérie

  ● Nekontrolované alebo (príliš) rýchle vybitie nahromadenej chemickej energie v dôsledku poruchy alebo nesprávneho zaobchádzania.

  ● Výrobné problémy súvisiace s bunkou, ako sú znečistené alebo nekvalitné komponenty.

FirePro – automatický aerosolový hasiaci systém

 

Základom systému je aerosolový generátor v ktorom je uložená hasiaca látka,chladiace činidlo a aktivátor. Generátor je v podstate beztlaková kovová nádoba, ktorá je vyrábaná v rôznych vyhotoveniach.  

  • Tuhá hasiaca látka vytvárajúca aerosól – po aktivácii sa tepelnou reakciou premení na zhustený aerosól zvyšujúci objem, ktorý sa rovnomerne rozptýli v chránenom priestore a svojou suspenziou mimoriadne účinne zahasí požiar. Priemer častíc hasiaceho aerosólu je menší ako päť mikrónov a v chránenom priestore zostávajú v suspenzii aspoň 30 minút
  • Aerosólové hasiace generátory nie sú pod tlakom, na vybudovanie protipožiarnej ochrany  nie je potrebne vybudovať potrubie, systém trysiek, ventilov a iné zložité technické riešenia.
  • Generátory je možné použiť v teplotnom rozsahu -50°C až +150 °C  resp. v elektrických priestoroch do 75 KV. Ďalej aj v prostredí s vlhkosťou 98%.
  • Základom hasiacej zmesi je úplne ekologická hasiaca látka - aerosol FPC (O.D.P.=0, G.W.P.=0, A.L.T.= zanedbateľné) 
  • Životnosť aerosólových generátorov  FirePro. je 15 rokov
  • FirePro. aerosólové generátory plne vyhovujú medzinárodnej norme ISO 15779,   CEN TR 15276-1/2 a americkej normy NFPA 2010 a UL2775 .Generátory majú označenie CE, výrobok z EU.  FirePro. ma certifikát TÜV SIL.

FirePro. Mimoriadne účinne hasí v prípade vzniku požiaru v nasledujúcich triedach požiaru:       
      "A" – Požiare pevných látok
      "B" – Požiare kvapalín
      "C" – Požiare plynov
      "F" – Požiare rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Ďalej je možne aplikovať vo výbušnom prostredí (RB) (1-, 2-, 21-, 22- Ex zóny).

Testovanie scenárov hasenia lítium-iónových batérií bolo úspešné a preukázala sa vysoká účinnosť hasiacej technológie FirePro s kondenzovaným aerosólom na potlačenie takýchto požiarov. Výsledky potvrdili, že systém FirePro je mimoriadne účinný a efektívny spôsob uhasenia pre "Lítium" aplikácie.

 

                                       cid:52CF69CD85AC4A87BBC82C31F89636B3@matheewacer