Aerosolové hasiace systémy

Základom systému je aerosolový generátor v ktorom je uložená hasiaca látka, hasiace a chladiace činidlo a aktivátor. Generátor je v podstate beztlaková kovová nádoba, ktorá je vyrábaná v rôznych vyhotoveniach.  Podľa objemu a povahy chráneného priestoru sa vypočíta potrebný počet a veľkosť generátorov a tiež stratégia funkcionality systému. Aerosolový hasiaci systém je vhodný na všetky triedy požiarov.

Aplikácie

 • Elektrické rozvodne                
 • Serverovne
 • Archívy
 • Múzeá 
 • Sklady horľavín
 • Káblové priestory
 • Transformátorovne 
 • Akumulátorovne a UPS
 • Fotovoltaické systémy
 • Lithium-ion akumulátory (Li-ion,Li-pol)
 • Železničná,lodná doprava,autobusy,rôzne ťažké stroje
 • Dieselgenerátory
 • Technologické kontajnery
 • Výrobné linky
 • Lakovacie kabíny
 • Odsávacie systémy
 • Iné hodnotné zariadenia

 

Generátory je možné použiť v teplotnom rozsahu -50°C až +150 °C  resp. v elektrických priestoroch do 75 KV. Ďalej aj v prostredí s vlhkosťou 98%.

Základom hasiacej zmesi je úplne ekologická hasiaca látka - aerosol FPC (O.D.P.=0, G.W.P.=0, A.L.T.= zanedbateľné) a teda nepodlieha oznamovacej povinnosti  na ministerstve životného prostredia ako v prípade HFC plynov.

Veľkou výhodou systému je absencia potrubných rozvodov a trysiek, nakoľko rozptyl hasiacej zmesi zabezpečuje samotný generátor. 

Funkcionalita

 • Tuhá hasiaca látka vytvárajúca aerosól – FPC – po aktivácii sa tepelnou reakciou premení na zhustený aerosól zvyšujúci objem, ktorý sa rovnomerne rozptýli v chránenom priestore a antikatalickým účinkom mimoriadne účinne zahasí požiar. Priemer častíc hasiaceho aerosólu je menší ako päť mikrónov a v chránenom priestore zostávajú v suspenzii aspoň 30 minút
 • Automatický aktivačný systém, je možné použiť rôzne formy detekcie – detekčný kábel, požiarne detektory, teplotné detektory, prípadne veľmi skorú detekciu požiaru(nasávacie systémy dymu)
 • Riadenie hasiaceho procesu zabezpečuje riadiaca jednotka alebo ústredňa,ktorá aktivuje hasiaci proces a oboznámi obsluhu o zmene stavu
 • K dispozícii je aj autonómny neelektrický variant kde napájanie aktivačnej jednotky zabezpečuje batéria(lifetime-5rokov)
 • Možnosť vykonania pomocných funkcií / prenos signálu na externé zariadenia,GSM notifikácia
 • Možnosť manuálnej aktivácie obsluhou.
 • Teplota samoaktivácie : 300 °C

Prednosti

 • Požiar hasí/potlačuje v počiatočnom štádiu
 • Pri hasení neodoberá kyslík
 • Ekologická hasiaca látka na všetky triedy požiarov
 • Hasiaci systém vhodný pre hasenie Líthiových batérií (Lithium-ion akumulátor)
 • Hasiaci systém FirePro nevyžaduje potrubný systém, dýzy, ventily a iné strojné potreby
 • Inštalácia je rýchla, extrémne nízke priestorové nároky. Vďaka tomu počas inštalácie nie sú potrebné nákladné pozastavenia prevádzky, resp. iných prác
 • Nízke náklady na prevádzku - odpadajú tlakové skúšky nádob a tiež oznamovacia povinnosť na MŽP
 • Životnosť hasiacich generátorov  je 15 rokov
 • Výrobca FirePro poskytuje 5 ročnú záruku
 • Mimoriadne ekonomický hasiaci systém
 • Dá sa použiť pri retrofitných aplikáciách, kde inštalácia iných systémov obsahujúcich potrubia a nádrže je mimoriadne komplikovaná alebo vôbec neuskutočniteľná
 • FirePro je jediným aerosólovým hasiacim systémom, ktorý celkom vyhovuje najaktuálnejším protipožiarnym predpisom: medzinárodnému ISO 15779, európskemu CEN TR 15276, americkému NFPA 2010 a UL 2775, resp. normám IMO MSC1 Circ. 1270 (SOLAS 74) vzťahujúcich sa na aerosólové hasiace systémy.

 

PDF - fp Prezentácia - na stiahnutie tu

PDF - fp Lithium brochure - na stiahnutie tu

 

Certifikáty